08/07/14

הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג בתחום מדעי החיים, רפואה ובריאות

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת וועדת האיתור היגוי למינוי פרופסורים ואת המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 1.7.2014 בעניין הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי החיים, רפואה ובריאות,  והחליטה לאשרו כדלהלן:

 

חבר הוועדה מוסד תחום
פרופ' ורדה רוטר- יו"ר מכון ויצמן למדע ביולוגיה
פרופ' גיל אסט אוניברסיטת ת-א גנטיקה
פרופ' נעמי כץ הקריה האקדמית אונו ריפוי בעיסוק
פרופ' גל ריכטר-לוין אוניברסיטת חיפה נוירוביולוגיה
פרופ' משה פיינסוד הטכניון מדעי הרפואה
פרופ' ערן דולב מכללה אקדמית תל חי מדעי הרפואה
פרופ' דורית רביד אוניברסיטת תל אביב הפרעות בתקשורת
פרופ' אדו פרלמן הטכניון רפואה
פרופ' אטה ליבנה אוניברסיטת בן גוריון מדעי החיים