09/12/14

הרכב הוועדה לבדיקת תוכניות הלימודים לקראת תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול המתקיימות במכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון ובמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והחליטה לאשר את הרכב הוועדה המלווה את תוכניות הלימודים לתואר שני "מוסמך במדעים" (M.Sc.)       ללא  תזה בהנדסת תעשיה וניהול המתקיימות במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ובמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.  ההרכב המאושר  כלהלן:

  • פרופ' אהוד מניפז – הנדסת תעשייה וניהול אוניברסיטת בן-גוריון – יו"ר
  • פרופ' יל הרר – הנדסת תעשייה וניהול, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
  • פרופ' יוסף בוקצין – המחלקה להנדסת תעשייה, אוניברסיטת תל אביב