27/09/16

הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום החינוך לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה לאשר את עדכון הרכב הוועדה להערכת איכות של תחום הגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך.  ההרכב המעודכן כלהלן:

  • פרופ' דורית ארם, בית הספר לחינוך, המגמה לייעוץ חינוכי, אוניברסיטת תל-אביב – יו"ר
  • פרופ' צ'ארלס גרינבאום (אמריטוס), המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית
  • פרופ' מיכל פרלמן, המחלקה להתפתחות האדם ופסיכולוגיה יישומית, אוניברסיטת טורונטו
  • ד"ר יאיר זיו, הפקולטה לחינוך, החוג לייעוץ והתפתחות האדם, אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' מרגלית זיו, תוכנית הוראה ולמידה, מכללת אלקאסמי
  • פרופ' מרים מבורך, מכון מופ"ת
  • ד"ר אביבה סברדלוב, מכללת שאנן
  • פרופ' יעקב יבלון, בית הספר לחינוך והחוג להכשרת מורים, אוניברסיטת בר-אילן

גב' תמר מעגן-אפרתי תרכז את עבודת הוועדה.