24/03/15

הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בהנדסת חשמל

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום הנדסת חשמל.  הרכב הוועדה שאושר כלהלן:

  • Alan Oppenheim – Department of Electrical Engineering and Computer Science – MIT, USA – Chair of the Committee
  • Susan Conry – Wallace H. Coulter School of Engineering Electrical & Computer Engineering – Clarkson University, USA
  • Roch Guerin – Department Chair and Professor of Computer Science Department – Washington University in St. Louis, USA
  • Ehud Heyman, School of Electrical Engineering – Department of Physical Electronics – Tel Aviv University, Israel
  • Eby G. Friedman – Department of Electrical and Computer EngineeringUniversity of Rochester, USA
  • Mathukumalli Vidyasagar – Chair in Systems Biology Science,  Erik Jonsson School of Engineering & Computer Science – The University of Texas at Dallas, USA
  • Orly Yadid-Pecht , iCORE/ATIF  Strategic Chair in Integrated Sensors/Intelligent Systems, Professor and Lab Director – University of Calgary, Canada
  • Dr.-Ing. Walter Kellermann- Chair of Multimedia Communications and Signal Processing- University Erlangen-Nuremberg, Germany

גב' דניאלה סנדלר – מרכזת הוועדה.