09/12/14

הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים לחרדים בתחום המשפטים

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות,  והחליטה לאשר את הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים במשפטים במסגרות החרדיות.  הרכב הוועדה המאושר כלהלן:

  • פרופ' אריה אדרעי – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, יו"ר הוועדה
  • פרופ' מרים גור-אריה – הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
  • פרופ' ניבה אלקין- קורן – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה