10/01/17

הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים לחרדים בתחום הנדסת תוכנה ומדעי המחשב

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר  את ההרכב הבא של ועדת הערכת איכות הלימודים בהנדסת תוכנה ובמדעי המחשב במסגרות  החרדיות.  ההרכב שאושר כלהלן:

  • פרופ' דני דולב – האוניברסיטה העברית בירושלים, יו"ר הוועדה
  • פרופ' דורון פלד – אוניברסיטת בר-אילן
  • פרופ' שמואל כץ – הטכניון
  • פרופ' סימון ליצין – אוניברסיטת תל-אביב

גב' תמר מעגן-אפרתי תרכז את עבודת הוועדה.