30/03/16

הרכב הוועדה לקליטת סגל מצטיין בתחום הפיזיקה הגרעינית

ביום 30.3.16 דנה ות"ת בהרכב הוועדה לקליטת סגל מצטיין בתחום הפיזיקה גרעינית וזאת בהמשך לדיון שהתקיים ב- 9.3.16 בנושא  פתיחת תכנית המלגות לקליטת סגל חוקר מצטיין באוניברסיטאות בתחום הפיזיקה גרעינית.

ות"ת החליטה לאשר את ההרכב הבא כחברי הועדה לקליטת סגל מצטיין בתחום הפיזיקה גרעינית:

פרופ' אליעזר פיאטסקי, אוניברסיטת תל-אביב, פיזיקה גרעינית ישומית- יו"ר

פרופ' מיכאל הס, מכון וייצמן, פיזיקה גרעינית ישומית

פרופ' גאי רון, , האוניברסיטה העברית, פיזיקה גרעינית ישומית

פרופ' ישעיהו טלמון, הטכניון, הנדסה כימית (חבר ות"ת – בתוקף תפקידו)

ד"ר שרון מיטל-בק, קמ"ג

פרופ' רמי בורשטיין, אוניברסיטת בן-גוריון, פיזיקה של אנרגיות גבוהות.

 

הוועדה תמליץ לות"ת על הקריטריונים לבחירת המלגאים אשר יעוגנו בתקנון התוכנית.