08/04/14

אישור הרכב הוועדה ותקנון לקידום ייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), ובהמשך להחלטות מל"ג וות"ת (מתאריכים 10.9.2013

ו-11.9.2013 בהתאמה) על הקמת ועדה מייעצת קבועה משותפת למל"ג ולות"ת בנושא ייצוג וקידום  נשים במוסדות להשכלה גבוהה, החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

א.      לאשר את הרכב הוועדה, כלהלן:

  • פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים – יו"ר
  • פרופ' מלכה רפפורט חובב, חברת ות"ת, האוניברסיטה העברית בירושלים
  • פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיג'א, חברת מל"ג, אוניברסיטת תל-אביב ומכללת סכנין
  • פרופ' מרים ארז, הטכניון ויו"ר המועצה הלאומית לנשים במדע וטכנולוגיה
  • פרופ' אהוד גזית, אוניברסיטת תל-אביב
  • ד"ר יהודית אברהמי, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה
  • ד"ר ענת גופן, האוניברסיטה העברית
  • ד"ר כנרת קרן, הטכניון
  • גב' גלי פילק, נציגת הסטודנטים

ב.       מוסכם עם משרד המדע כי הוועדה תשמש גם כתת הוועדה האקדמית של המועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה שליד משרד המדע, בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2660 מתאריך 7.12.2000.

ג.       המועצה להשכלה גבוהה מאשרת את תקנון הוועדה הקבועה למל"ג ולות"ת לנושא קידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה, המצורף להחלטה זו כחלק ממנה.