23/07/13

הרכב ועדה בודקת לשלב הסמכת מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה, להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במדעים למסלול היסודי (א'-ו')

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה לאשר את הוועדה הבודקת לשלב הסמכת מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במדעים למסלול היסודי (א'-ו'), בהרכב הבא:

  • פרופ' איגור ורנר מהמחלקה להוראת המדעים והטכנולוגיה בטכניון, יו"ר
  • פרופ'  ריאד אגברייה מביה"ס למדעי הבריאות באוניברסיטת בן-גוריון
  • פרופ' רות זוזובסקי מסמינר הקיבוצים (במקום ד"ר כמאל חוולאד מהאגף להכשרת עו"ה)
  • גב' בתיה הקלמן – מרכזת הוועדה