08/07/14

הרכב ועדה להערכת איכות בתחום מינהל עסקים

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, ואישרה את הרכב ועדת הערכת האיכות בתחום מינהל עסקים, כלהלן:

 

  • Dipak Jain – ISEAD Business School, Fontainebleau, France – Committee Chair (Marketing)
  • Ehud Kalai – Kellog School of Management, Northwestern University, Illinois, USA (Managerial Economics and Decision Science)
  • Ezra Zuckerman – Sloan School of Management, MIT, Massachusetts, USA (Organizational Behavior, Strategy)
  • Jane Fedorowicz – Business Faculty, Bentley University, Massachusetts, USA (Information Systems)
  • Jeffery Callen – Rotman School of Management, University of Toronto, Canada (Accounting)
  • Simon Benninga – Recanati School of Business Administration, Tel-Aviv University, Israel (Finance)

גב' טל רייכמן תרכז את הוועדה.