14/08/19

הרכב ועדת שיפוט למלגות מעוף

לאור סיום כהונתם של חברי ועדת השיפוט למלגות מעוף לקליטת סגל בני החברה הערבית ולמלגות לבתר-דוקטורנטים  ולדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  • למנות את פרופ' מונא מארון כיו"ר הוועדה.
  • להאריך את כהונתם של חברי הועדה המכהנים: פרופ' מונא מארון, פרופ' יעקוב חנא, פרופ' שרה סטרומזה ופרופ' ג'האד אלסנע בשנתיים, לשנים תש"פ-תשפ"א.
  • לאשר את מינוי החברים החדשים המוצעים, פרופ' ארז בראון ופרופ' אמל ג'אמל לתקופה של שנתיים לשנים  תש"פ-תשפ"א:

 

לפיכך, הרכב וועדת השיפוט למלגות "מעוף" ולמלגות לבתר-דוקטורנטים ולדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית הינו כלהלן:

שם מוסד תחום
פרופ' מונא מארון(*)-יו"ר אוניברסיטת חיפה, חברת ות"ת נוירוביולוגיה
פרופ' יעקוב חנא מכון ויצמן גנטיקה, רפואה
פרופ' שרה סטרומזה האוניברסיטה העברית היסטוריה, מדעי היהדות
פרופ' ג'האד אלסנע אוניברסיטת בן-גוריון מדעי המחשב
פרופ' ארז בראון הטכניון פיזיקה
פרופ' אמל ג'אמל אוניברסיטת ת"א מדעי המדינה