26/07/17

הרכב חדש לוועדת ההיגוי לתוכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה ע"ש פרופ' נחמיה לבציון

  1. ות"ת בישיבתה ביום 26.7.17 דנה ות"ת בהרכב חדש לוועדת ההיגוי לתוכנית המלגות ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל.
  2. ות"ת מחליטה למנות את החברים הבאים כחברי ועדת ההיגוי לתכנית המלגות ע"ש לבציון ז"ל לעידוד סטודנטים מצטיינים לתואר שלישי  מהפריפריה :

פרופ' רוני אלנבלום, מדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים – יו"ר

פרופ' רחלי גילי צינמון, מדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב – חברת ועדה

פרופ' חיים טייטלבאום, מדעים מדוייקים, אוניברסיטת בר-אילן- חבר ועדה

פרופ' אלווה פלד, הנדסה, אוניברסיטת בן-גוריון – חברת ועדה

פרופ' יעל מנדל גוטפרוינד, מדעי החיים, הטכניון – חברת ועדה

מר משה אהרוני – מרכז הוועדה.

 

  1. ות"ת מחליטה להוסיף חבר לועדה מאוניברסיטת חיפה אשר יובא לאישורה באחת הישיבות הקרובות.