27/04/20

התאמות בתקציב ההשכלה הגבוהה בשל משבר הקורונה

לאור פניית משרד האוצר ולאור הנסיבות הכלכליות הנדרשות בצל משבר הקורונה, ולאחר שפורטו בפניה מכלול השיקולים וההשלכות, מליאת ות"ת מאשרת הפחתה חד-פעמית בתקציב ההשכלה הגבוהה בסך 46.5 מלש"ח, עפ"י פירוט הסעיפים הבאים:

 

סעיף הפחתה (אלפי ₪)
עידוד מדעי הרוח* 10,000
חרדים 10,000
בינלאומיות 7,500
קרן המו"פ האירופי 6,000
קידום נשים 3,000
לימודי העשרה 3,000
הסדרת ההכשרה הקלינית 2,500
תקווה ישראלית באקדמיה 2,500
איכות הוראה 2,000
סה"כ 46,500