13/08/14

התוכניות ללימודי העשרה – הפעימה הרביעית של הקול הקורא השני

 

 1. ות"ת מחליטה לאשר הוספת פעימה רביעית במסגרת הקול הקורא הקיים בשלב ב' של התכנית ללימודי העשרה ובהמשך להחלטת ות"ת בנושא מיום 28.2.13. יובהר, כי פעימה זו תיכלל במסגרת התקציב שאישרה ות"ת במסגרת שלב זה.
 2. כמו כן, ות"ת מאשרת את עדכון תנאי הסף לקול הקורא, על פיהם יהיו זכאים להגיש הצעה לתכנית ללימודי העשרה מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים ומתוקצבים ע"י ות"ת, אשר נכון לשנה"ל תשע"ג מתקיימים בהם שני התנאים המצטברים הבאים:
  א. מוסד מוכר להשכלה גבוהה בעל גיוון דיסציפלינארי, המוסמך להעניק תואר ראשון בשמונה תכניות לימוד לפחות.
  ב. מוסד מוכר להשכלה גבוהה בו לומדים לפחות 2,500 סטודנטים לתואר ראשון ושני בפועל (עפ"י נתוני האגף לתכנון ומדיניות).
 3. ות"ת מאשרת את הרכב הוועדה המעודכן של ועדת ההיגוי ללימודי העשרה כמפורט להלן:
 • פרופ' מלכה רפפורט חובב, חברת ות"ת , בלשנות, האוניברסיטה העברית.- יו"ר
 • פרופ' אורה לימור, היסטוריה, האוניברסיטה הפתוחה.
 • פרופ' יונתן יובל, משפטים, אוניברסיטת חיפה.
 • פרופ' ברכה שפירא, הנדסת מערכות מידע, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
 • פרופ' רוזה אזהרי, חברת ות"ת, הנדסת ביוטכנולוגיה, מכללת אורט בראודה.
 • פרופ' אסף רזין, כלכלה, אוניברסיטת תל-אביב.
 • פרופ' דניאל שפרבר, יהדות, אוניברסיטת בר-אילן.
 • פרופ' אריה נדלר, פסיכולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב.
 • פרופ' שמעון אולמן, חבר האקדמיה הלאומית למדעים, בעברו חבר מל"ג, מכון ויצמן למדע.