25/09/19

ועדה לתשתיות מחקר

בישיבתה ביום 25.9.2019 דנה ות"ת בעדכון  הרכב ועדת תשתיות המחקר, שנקבע בהחלטתה מיום 10.7.2019 :

  1. על רקע סיום תפקידו של פרופ' אישי טלמון בות"ת ופרישתו מראשות הוועדה, מחליטה ות"ת למנות כיו"ר הוועדה את פרופ' יובל גרעיני מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן, ואת פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת, כנציגת ות"ת בוועדה.
  2. להלן הרכב הוועדה לאור העדכונים דלעיל :

פרופ' יובל גרעיני, המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת ונציגת  ות"ת בוועדה – חברה

פרופ' רועי מוכמל, ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב – חבר

פרופ' חיים סידר, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית – חבר

פרופ' מינה ויינשטיין-עברון, המחלקה לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה – חברה

פרופ' אורן רגב, המחלקה להנדסה כימית, אוניברסיטת בן גוריון

  1. עם מינויו/ה לות"ת של חבר/ה חדש/ה מתחום המדעים המדוייקים באוניברסיטאות, יחליף/תחליף החבר/ה החדש/ה את פרופ' יפה זילברשץ כחבר/ה בוועדה.