25/03/20

ועדת שיפוט לתוכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים

בהמשך למינוי ואישור הרכב ועדת השיפוט למלגות לדוקטורט במדעי הנתונים, ולאור החוסר בחבר ועדה אשר תחום מומחיותו הוא ביולוגיה חישובית, מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב הועדה ולמנות  את ד"ר שי כרמי כחבר ועדה.

 

לפיכך, הרכב הועדה המעודכן הינו:

פרופ' בועז נדלר, המחלקה למדעי המחשב ולמתמטיקה יישומית, מכון ויצמן למדע – יו"ר הועדה

פרופ' מלכה גורפיין אורגד, בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יעקב גולדברגר, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' שרה כהן, בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית

פרופ' אמיר גלוברזון, בית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר שי כרמי, בית הספר לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית

פרופ' חיים טייטלבאום, חבר מל"ג

תוצאות הצבעה

5 בעד פה אחד