05/08/20

חוות דעת ות"ת בקשר לבקשתה של עיריית דימונה להקמת מעונות סטודנטים בעיר דימונה בהתאם להחלטת רמ"י מס' 1598

ביום 5.8.2020 ות"ת דנה בפנייתה של עיריית דימונה לקבלת חוות דעתה של ות"ת בנוגע להקמת מעונות סטודנטים זאת לאור החלטת רשות מקרקעי ישראל מס' 1598 לפיה רשות מקרקעי ישראל תשווק קרקע מיועדת לבניית מעונות סטודנטים בפטור ממכרז וללא תמורה רק "לאחר קבלת חוות דעת של ות"ת ושל דירה להשכיר, בין היתר לעניין הפרוגרמה והמודל הפיננסי להקמתם..".

בהתאם לנתונים שהוצגו בפני ות"ת כלהלן:

 • המדובר בפרויקט לבינוי מעונות באמצעות העירייה בשיתוף עמותת איילים.
 • הפרוייקט ממומן במלואו מתרומות ו/או כספי עירייה ו/או כספים מקורות חיצוניים.
 • היקף הבינוי הצפוי הינו כ-25 יחידות דיור, כאשר בכל יחידת דיור 2 חדרי שינה.
 • שכר הדירה שהוצג נבדק ונמצא סביר.
 • הסטודנטים הפוטנציאלים לאכלוס המעונות צפויים להגיע מהמוסדות הלומדים באזור.
 • העירייה תעביר התחייבות לעמידה בקווים המנחים של ות"ת כדלקמן:
  • מספר סטודנטים מקסימלי בחדר – 1 (למעט חדר לזוג/משפחה).
  • מספר סטודנטים מקסימלי בדירה – 4.
  • שטח מינימלי לחדר שינה ליחיד (לא כולל שטחים משותפים) – 9 מ"ר נטו.
  • יידרש ריהוט מינימלי בחדר (מיטה, ארון ושולחן כתיבה).
  • בכל דירה יהיו מטבחון מצויד, שירותים ומקלחת.
  • החדרים והמרחבים המשותפים יהיו ממוזגים.
  • בחדרים יהיו תשתיות תקשורת (אינטרנט וטלוויזיה).
  • שכר הדירה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.
  • בנוסף לשכ"ד, יחויבו הסטודנטים בתשלומים לפי צריכה כגון: חשמל, מים וכו'.
  • במעונות תתאפשר גישה למכונות כביסה וייבוש, וככל הניתן שירותים נלווים נוספים, בתשלום.
  • מבני המעונות יאפשרו נגישות לבעלי מוגבלויות.
  • במקרה של מעונות שייבנו שלא בתוך או בצמוד למוסד האקדמי, תובטח גישה סבירה אל אמצעי תחבורה ולשירותים בסיסיים (מסחר וכדומה).

ות"ת  מחליטה כי אין מניעה להקצאת קרקע עבור הקמת  מעונות סטודנטים על גבי מגרש 415 בתכנית מס' 607-0359828 "דימונה צפון מזרח – שלב ב'", בכפוף להעברת התחייבות של העירייה

יובהר כי אין בהחלטה זו להטיל אחריות כלשהי על ות"ת/מל"ג לגבי אופן בניית, תפעול או אכלוס המעונות, פיקוח על שכר הדירה, מתן סיוע תקציבי או כל אחריות אחרת על כל המשתמע.