30/06/09

ניצול לרעה של החופש האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה – החלטת המועצה מישיבה מיום 30.6.09

בעקבות הופעתו של השיח ראאד סלאח באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת ת"א, ביקש השר, מר גדעון סער, לקיים דיון בניצול לרעה של החופש האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה.

בדיון השתתף פרופ' אהרון בן זאב, נשיא אוניברסיטת חיפה, אשר בא להבהיר את עמדת האוניברסיטה בנושא.

חברי המועצה להשכלה גבוהה הביעו את דעתם בנושא והעלו שאלות בפני נשיא אוניברסיטת חיפה.

בתום הדיון הוחלט להעביר לכל המוסדות להשכלה גבוהה הודעה בזו הלשון:

המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא הרצאתו של השיח ראאד סלאח באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת תל-אביב והיא קוראת למוסדות להשכלה גבוהה –  להפעיל את שקול דעתם – ולא לאפשר שימוש לרעה בערכי חופש הביטוי והדמוקרטיה באמצעות מתן במה להסתה לאלימות, לגזענות ונגד קיומה של מדינת ישראל".

 

חופש אקדמי

המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא הרצאתו של השיח ראאד סלאח באוניברסיטת חיפה באוניברסיטת תל-אביב והיא קוראת למוסדות להשכלה גבוהה –  להפעיל את שקול דעתם –  ולא לאפשר שימוש לרעה בערכי חופש הביטוי והדמוקרטיה באמצעות מתן במה להסתה לאלימות, לגזענות ונגד קיומה של מדינת ישראל".