14/01/15

חתימה על מסמכי יישום עם המועצה הסינית למלגות לסטודנטים סינים המגיעים ללמוד בישראל

ות"ת מחליטה להסמיך את  פרופ' חגית מסר ירון, סגנית יו"ר מל"ג, לחתום על מסמכי יישום עם המועצה הסינית למלגות בכפוף ולאחר אישור הנוסח ע"י הלשכה המשפטית ומשרדי הממשלה הרלוונטיים.