18/11/14

לימודי העשרה – סקירה כללית ועדכון

בישיבתה ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.2014), שמעה המל"ג סקירה בנושא לימודי העשרה והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג רואה חשיבות ותומכת בשילובם של לימודי העשרה במסגרת כל תחומי הלימודים לתואר ראשון.
  2. המל"ג תנחה (באמצעות ועדות המשנה ורכזי הוועדות) את הוועדות הבודקות את תוכניות הלימודים האקדמיות לאפשר למוסדות המעוניינים בכך, לשלב לימודי העשרה במסגרת נקודות הזכות הנדרשות לתואר ראשון.
  3. המל"ג תמשיך ותעקוב אחר שילובם של לימודי ההעשרה במסגרת הלימודים לתארים ראשוניים, ובהתאם תבחן בעתיד את הנחיותיה אלה.