11/06/91

לימודי תואר ראשון – החלטת מועצה מיום 12.6.1991

 

  1. המועצה מצפה שהאוניברסיטאות הקיימות, ובראשון אלה שבהן קיים פוטנציאל גידול ניכר תקלוטנה ביקוש נוסף ללימודי תואר ראשון בעתיד הקרוב תוך שמירה על רמת הלימודים הנוכחית (לפי הערכת ות"ת מסוגלות האוניברסיטאות הקיימות לקלוט סטודנטים נוספים בכמויות שיביאו לכך שלקראת סוף החומש הקרוב יגדל מספר הסטודנטים לתואר ראשון הלומדים במוסדות אלו בכ-20,000 איש).
    המועצה ציינת שגידול כזה ייתכן רק אם תשתנה הפריסה הגיאוגרפית של אוכלוסיית הסטודנטים, כך שעיקר התוספת של הסטודנטים תיקלט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חיפה, בר אילן והאוניברסיטה הפתוחה ובכלל זה בתוכניות הלימודים במכללות האזוריות שבאחריותם האקדמית. ההרחבה המשמעותית הצפויה באוכלוסיית הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה תלויה כמובן בגידול מתאים בהקצבת הממשלה למערכת.
  2. המועצה תדון ביוזמות לפתיחת מוסדות נוספים לתואר "בוגר" בתחומים מקצועיים[1]

[1] בהתאם לרוח החלטה זו אישרה המועצה בישיבתה מיום 11.6.1991 עקרונית מסלול לימודים לתואר "בוגר בטכנולוגיה"  במוסדות קיימים או חדשים. ההחלטה מובאת בהמשך.