20/05/20

למידה דיגיטלית: עדכון התקציב המיועד לקול קורא 5 ללמידה דיגיטלית לעידוד העלאת קורסים אקדמיים מקוונים (MOOC – ים) בתחום ההוראה והחינוך

בהמשך להחלטות ות"ת מיום 27.11.2019  ומל"ג  מיום 17.12.2019, בהן אושר הקול הקורא החמישי ללמידה דיגיטלית בתחום הוראה וחינוך, אשר פורסם ע"י ות"ת/מל"ג בשיתוף משרד החינוך ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי (להלן גם: "ישראל דיגיטלית") ואשר פנה למוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה בהם יש תכניות לימודים להכשרת עובדי הוראה וחינוך לעידוד העלאת קורסים מקוונים (MOOC-ים) בתחום ההוראה לפלטפורמה הלאומית "קמפוס", לשנת תש"ף, ולאור החלטת משרד החינוך להפחית את חלקו בתקציב במיליון ₪ לאור שינויים תקציביים בעקבות משבר הקורונה – מאשרת ות"ת את עדכון סך התקציב המיועד לקול הקורא כך שיעמוד על 6 מליון ₪. המשמעות היא שמספר הקורסים הזוכים המקסימלי יכול להגיע לכדי כ-15 קורסים (בהתאם למפורט בנספח התקציבי בקול הקורא).