21/12/16

מבנה אוספי הטבע באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום 21.12.16, קיבלה ות”ת דיווח כי משרד המדע והתכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית (להלן “משרד מורשת”), הפועלת במסגרת משרד ראש הממשלה, ביקשו לתמוך בפרויקט המבנה אוספי טבע באוניברסיטת תל-אביב, בסך של 0.75 מיליון ₪  ו- 3 מיליון ₪ בהתאמה. בהתאם לכך, מאשרת ות”ת את מלוא הסכום הצפוי להתקבל ממשרד מורשת בסך של 3 מיליון ₪ וממשרד המדע בסך של 0.75 מיליון ₪ ומאשרת שסך התקציב הנ”ל, ככל שיתקבל, יופנה לתמיכה בהרחבת בניין ומרכז מחקר והוראה לאוספי הטבע הלאומיים שבאוניברסיטת תל אביב.