26/07/17

מודל תמיכה לחיזוק המכללות היוצאות לעצמאות אקדמית

מתוך מטרה להביא לביסוס המכללות היוצאות לעצמאות הן בפן הפיננסי והן בפן האקדמי,  תוך שימת דגש על איכות ההוראה ואיכות הסגל האקדמי, מחליטה ות"ת  להחיל מודל תמיכה בהתאם לרמת יציבותן הפיננסית. המודל יורכב משני שלבים- שלב א' שמטרתו ביסוס היציבות הפיננסית ושלב ב' שמטרתו ביסוס בפן האקדמי, וכמפורט להלן :

 שלב א – תמיכה לצורך ביסוס פיננסי- הגדלת מספרי הסטודנטים במוסד והתייעלותו:

 • שלב א' הינו עבור המכללות שיצאו לעצמאות ועדיין נמצאות בשלב ההתבססות הפיננסית, ומיועד לצעדים שמטרתם הרחבת גיוס סטודנטים למוסד ו/או ביצוע הליכי התייעלות בהתאם לצרכי המוסד.
 • בהתאם לבחינת היציבות הפיננסית, שתי מכללות עדיין נמצאות בשלב ההתבססות הפיננסית וזקוקות לתמיכה בשלב זה: המכללה האקדמית גליל מערבי והמכללה האקדמית כנרת.
 • לצורך קבלת תמיכה ,על המכללות יהיה להגיש לאישור הצוות המקצועי בות"ת הצעות לשימושים בתקציב אשר יביאו להגדלת מספרי הסטודנטים וליציבות פיננסית, ביניהם: תגבור מערך הגיוס והשיווק, הרחבת תשתיות קיימות כאשר אלו מהוות חסם להגדלת מספר הלומדים, מימון צעדי התייעלות לטווח ארוך וכד'.
 • לצורך ביצוע תכנית זו תעמיד ות"ת לרשות המוסד סכום חד פעמי של עד 750 אלפי ₪ בכפוף למימון מקביל בגובה %33 (עד 250 אלפי ₪), ובכפוף לביצוע בפועל של התכנית שתאושר.
 • לצורך שימוש יעיל בתקציב המודל, המוסדות יוכלו לעשות שימוש בתקצוב למשך שנתיים (שנה"ל תשע"ח ותשע"ט).
 • השתתפות ות"ת תינתן בסגירת השנה ובכפוף לביצוע בפועל.

שלב ב – ביסוס ושיפור הרמה האקדמית:

 • שלב ב' הינו עבור המכללות שיצאו לעצמאות ונמצאו יציבות פיננסית ומיועד לצעדים שמטרתם שיפור הרמה האקדמית של המוסד בכללותו ובפרט איכות הסגל והסטודנטים המתקבלים.
 • בהתאם לבחינת היציבות הפיננסית, שלוש מכללות יציבות פיננסית וזכאים לתמיכה במסגרת שלב זה: המכללה האקדמית אשקלון, המכללה האקדמית צפת והמכללה האקדמית אחוה ;
 • על המכללה יהיה להגיש הצעות לשימושים לאישור הצוות המקצועי בות"ת אשר יביאו להעלאת רמת איכות הסגל והסטודנטים תוך ניצול יתרונותיו היחסיים בתכניות הלימוד, ביניהם: מלגות מצטיינים ודמי קיום לסטודנטים עפ"י קריטריוני קבלה, מענקי גיוס סגל בכיר, שיפור איכות הסגל הקיים, שיפור איכות ההוראה וכד'.
 • לצורך ביצוע תכנית זו תעמיד ות"ת לרשות המוסד סכום חד פעמי של עד 500 אלפי ₪ בכפוף למימון מקביל מלא(500 אלפי ₪ מקבילים שיועמדו מצד המוסד), ובכפוף לביצוע בפועל של התכנית שתאושר.
 • לצורך שימוש יעיל בתקציב המודל, המוסדות יוכלו לעשות שימוש בתקצוב למשך שנתיים (שנה"ל תשע"ח ותשע"ט עבור המכללות היציבות פיננסית נכון להיום ותש"פ-תשפ"א עבור מכללות שיצטרפו לאחר מיצוי שלב א').
 • במידה ומכללות שנמצאו היום שאינן מבוססות (כנרת וגליל-מערבי)יתייצבו לאחר מיצוי שלב א' האמור לעיל, תינתן האפשרות להגיש לקבלת תמיכה עבור שלב זה לפי הכללים המפורטים עבור שלב זה.
 • השתתפות ות"ת תינתן בסגירת השנה ובכפוף לביצוע בפועל.