23/01/19

מועד הגשת התוכניות האקדמיות בתחומי העיצוב בתוכנית הרב שנתית הנוכחית – המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון – מסמך מס' 4451

בישיבתה ביום 23.1.19 דנה ות"ת במועד הגשת התוכניות האקדמיות בתחומי העיצוב של המכללה האקדמית ע"ש סמי שמעון בתוכנית הרב שנתית הנוכחית וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום ה-22.2.17 ולהחלטת מל"ג מיום ה-7.3.17, במסגרתן אושר למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון הגשת התכניות בתחום העיצוב: עיצוב תעשייתי- התמחות בהנדסת מוצר לתואר ראשון B.Des, עיצוב פנים לתואר ראשון B.Des , ותואר ראשון בתקשורת חזותית ועיצוב מדיה- B.Des, תוך הגבלת זמני הגשת התכניות.
לאור בקשת המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון לפתוח בפועל את התכניות האמורות באופן מדורג: בשנת תש"פ- עיצוב תעשייתי, בשנת תשפ"א- תקשורת חזותית, בשנת תשפ"ב- עיצוב פנים, במסגרתה הציג המוסד את היעילות הכלכלית הצפויה להתקיים מפתיחת התכניות באופן מדורג על פני שלוש שנים ואת המשאבים הקיימים לטובת הנושא; מחליטה ות"ת להסיר את מגבלת זמני הגשת התכניות בעיצוב אשר נקבעה למכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון.