20/06/17

מינוי ועדת ביקורת

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) החליטה המועצה להשכלה גבוהה למנות כוועדת ביקורת משותפת למל"ג ולות"ת את החברים הבאים:

  • ד"ר סאמר חאג' יחיא – יו"ר הוועדה (מכהן כחבר מל"ג)
  • ד"ר רבקה ודמני – חברת ועדה (מכהנת כחברת ות"ת וחברת מל"ג)
  • פרופ' ישעיהו טלמון – חבר ועדה (מכהן כחבר ות"ת)
  • חבר ות"ת שימונה בחודש הבא וישמש כנציג ציבור בות"ת.