04/04/17

מינוי ועדת המומחים העליונה לעניין המכינות הקדם-אקדמיות

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב ועדת מומחים עליונה לנושא המכינות הקדם אקדמיות.  להלן הרכב ועדת המומחים העליונה שאושר:

  • פרופ' אדו פרלמן, הפקולטה לרפואה בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל סיו"ר מל"ג – יו"ר הוועדה
  • פרופ' רון ליבנה – הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע באוניברסיטה העברית בירושלים (יכהן כיו"ר הוועדה התחומית במתמטיקה)
  • פרופ' מיכאל גדלין – המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב (יכהן כיו"ר הוועדה התחומית בפיזיקה)
  • פרופ' אהרן קלרמן – החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה, חבר מל"ג (יכהן כיו"ר הוועדה התחומית במיומנות קריאה וכתיבה)
  • פרופ' אהוד קינן – הפקולטה לכימיה בטכניון, מכון טכנולוגי לישראל (יכהן כיו"ר הוועדה התחומית בכימיה)
  • פרופ' פני אור – התוכנית להוראת שפות במכללה האקדמית לחינוך, אורנים (תכהן כיו"ר הוועדה התחומית באנגלית)