25/03/20

מינוי חברים ויו"ר לוועדת ההיגוי של ות"ת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה

בישיבתה ביום 23.5.20 דנה ות"ת בהרכב ועדת ההיגוי של ות"ת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה.  ןת"ת מחליטה למנות  את פרופ' שפרה שגיא כיו"ר ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה וכן למנות את חברת ות"ת ד"ר רבקה ודמני שאומן ואת עו"ד שלומית בוקיה, מנכ"לית אגודת יהודי אתיופיה כחברי ועדה.

בהמשך לכך, להלן הרכב חברי ועדת ההיגוי המעודכן:

 1. פרופ' שפרה שגיא- אוניברסיטת בן גוריון וחברת מל"ג, יו"ר
 2. ד"ר רבקה ודמני שאומן – חברת ות"ת
 3. ד"ר חן ליפשיץ- המכללה האקדמית אשקלון
 4. הרב ד"ר שרון שלום-אוניברסיטת בר אילן
 5. ד"ר ווביט וורקו – המכללה האקדמית דוד ילין
 6. מר ג'גאו בימרו- נציג ציבור
 7. עו"ד שלומית בוקיה – נציגת ציבור
 8. נציג משרד האוצר
 9. משקיף – נציג מקצועי מטעם מיהל הסטודנטים-משרד הקליטה
 10. משקיף – נציג נטה היישום לשילוב יוצאי אתיופיה, משרד רוה"מ
 11. משקיף – נציג התאחדות הסטודנטים

תוצאות הצבעה

5 בעד – פה אחד