27/09/16

מינוי חבר מל"ג לצוות לאישור שמות דומיין למוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשכ"ו (27.9.2016) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את המינוי של חבר מל"ג פרופ' אהרון קלרמן ליו"ר הוועדה לאישור הבקשות לשימוש בשמות דומיין עבור מוסדות להשכלה גבוהה.