07/11/17

מינוי יו"ר ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) דנה המועצה להשכלה הגבוהה  במינוי  יו"ר לוועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית בעקבות סיום כהונתו של חבר ות"ת מר ישי פרנקל, אשר שימש יו"ר ועדת ההיגוי. לאור האתגרים הגדולים של הנושא במימוש המדיניות לשנים הקרובות, ובהמשך להחלטת ות"ת, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה למנות את יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ, ליו"ר ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית.