15/03/17

מינוי יו"ר ועדת היגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה

בישיבתה ביום 15.3.17 דנה ות"ת במינוי יו"ר לועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה.

 

ות"ת מחליטה למנות את פרופ' יוסי שיין חבר ות"ת כיו"ר ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ליוצאי אתיופיה

 

להלן הרכב חברי ועדת ההיגוי:

פרופ' יוסי שיין – חבר ות"ת – יו"ר.

גב' פנינה תמנו שאטו – נציגת ציבור

פרופ' שפרה שגיא- אוניברסיטת בן גוריון וחברת מל"ג

ד"ר חן ליפשיץ- המכללה האקדמית אשקלון

הרב ד"ר שרון שלום- אוניברסיטת בר אילן

ד"ר ווביט וורקו – המכללה האקדמית דוד ילין

גב' זיוה מקונן- נציגת ציבור

מר ג'גאו בימרו- נציג סטודנטים

נציג משרד האוצר

משקיף חיצוני- נציג מקצועי מטעם מינהל הסטודנטים-משרד הקליטה;