27/09/17

מינוי יו"ר לוועדת ההיגוי לתוכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית

בעקבות פרישת חבר ות"ת מר ישי פרנקל, ששימש גם יו"ר הועדה להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, מחליטה ות"ת למנות את יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ, ליו"ר ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, במטרה לעמוד באתגרים הגדולים של הנושא ובמימוש המדיניות לשנים הקרובות.

ההחלטה תועבר לאישור המל"ג.