22/11/17

מינוי יו"ר לוועדת הישגים להיי-טק

ביום 22.11.17 דנה ות"ת במינוי יו"ר לועדת ההישגים להיי טק ומחליטה למנות את פרופ' מונא מארון, חברת ות"ת, ליו"ר ועדת ההיגוי של תכנית "הישגים להיי טק" במקומו של מר ישי פרנקל.

ות"ת מודה למר ישי פרנקל, אשר כיהן כיו"ר ועדת ההיגוי של ות"ת לתכנית "הישגים להייטק" החל ממועד הקמת התכנית ובמשך כשנה וחצי, ותרם לה רבות.