27/09/16

מינוי מדען בעל נסיון ומוניטין במחקר ופיתוח ממוסד להשכלה גבוהה מוכר, כחבר במועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי (מולמו"פ)

בהתאם להמלצת שר המדע, הטכנולוגיה והחלל ולהמלצת נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, פרופ' נילי כהן, ובהתאם לסעיף 4 (ד) (3) לחוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, התשס"ג- 2002, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016) להמליץ לממשלה למנות את פרופ' ידין דודאי ממכון ויצמן למדע כחבר במועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי (מולמו"פ).