26/02/20

מינוי נציג ות"ת במועצת הקרן הלאומית למדע

בישיבתה ביום 26.2.20120 החליטה ות"ת להמליץ על חבר ות"ת פרופ' שמגר בן אליהו לחברות במועצת הקרן הלאומית למדע – ה-ISF.

ות"ת רושמת לפניה כי פרופ' בן אליהו יומלץ ע"י יו"ר ות"ת לחברות בהנהלה האקדמית של הקרן.

תקופת המינוי תקביל לתקופת כהונתו של פרופ' בן אליהו כחבר ות"ת.