26/02/20

מינוי נציג ות"ת למועצת המנהלים של ה-BSF

בישיבתה ביום 26.2.2020 החליטה ות"ת לאשר כי פרופ' מונא מארון תהיה נציגת ות"ת במועצת המנהלים של ה-BSF.

תקופת המינוי תקביל לתקופת כהונתה של פרופ' מארון כחברת ות"ת.