22/02/17

מינוי פרופ' מונא מארון ליו"ר ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות לחברה הערבית, דרוזית וצ'רקסית ולוועדת ההיגוי למלגות אירתיקא

ות"ת מחליטה למנות את חברת ות"ת, פרופ' מונא מארון, ליו"ר הוועדה הראשית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית וכן כנציגת ות"ת בועדת ההיגוי של מלגת אירתקא ובועדת ההיגוי של מלגות ההצטיינות לחברה הערבית. (ההחלטה תתקבל לאחר ובכפוף לאישור פרופ' טלמון)