31/05/16

מינוי תתי-ועדות שיפוט לנושא הלמידה הדיגיטלית – בהמשך להחלטת המל"ג מיום 22.3.2016 בעניין הקול הקורא להעלאת קורסים אקדמיים מקוונים לאתר edX.org העולמית

 

בהמשך להחלטות ות"ת מיום 17.2.2016ומל"ג מיום 22.3.2016, ובהמשך להמלצת ות"ת מישיבתה ביום 25.5.2016, החליטה המל"ג בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) לאשר את הרכב תתי ועדות השיפוט לנושא הלמידה הדיגיטלית וזאת בהמשך להחלטת המל"ג מיום 22.3.2016 בעניין הקול הקורא להעלאת קורסים אקדמיים מקוונים לאתר edX.org העולמית.  הרכבים שאושר כלהלן:

א.         תת-ועדת שיפוט למדעי הרוח והחברה

 1. פרופ' עזרי טרזי, חבר מל"ג, עיצוב תעשייתי, בצלאל – יו"ר תת הוועדה
 2. פרופ' עוז אלמוג, סוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה
 3. פרופ' סוניה רוקס, פסיכולוגיה חברתית, האוניברסיטה הפתוחה
 4. פרופ' אסף מידני, בית הספר לממשל וחברה, האקדמית תל אביב-יפו
 5. פרופ' דניאל סטטמן, פילוסופיה, אוניברסיטת חיפה
 6. פרופ' יובל נח הררי, היסטוריה כללית, האוניברסיטה העברית
 7. פרופ' אורציון בר-תנא, חבר מל"ג, המחלקה למורשת ישראל, אוניברסיטת אריאל

ב.         תת-ועדת שיפוט למדעי הטבע:

 1. פרופ' יובל גרעיני, פיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-הוועדה
 2. פרופ' יעל נמירובסקי, הנדסת חשמל, הטכניון
 3. פרופ' משה בר, מדעי המח, אוניברסיטת בר אילן
 4. פרופ' דן יקיר, הפקולטה לכימיה, המח' למדעי הסביבה וחקר האנרגיה, מכון ויצמן למדע
 5. פרופ' אביבית לוי, הנדסת תכנה, שנקר
 6. פרופ' אורנה אלרואי שטיין, ביולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
 7. פרופ' אילנה בר, פיסיקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 • לתת ועדת השיפוט למדעי הטבע יתווספו חבר/ים נוספים ויובאו לאישור מל"ג וות"ת.
 • אישור ההרכב הינו בכפוף להוספת חבר/ה נוסף לתת ועדת השיפוט למדעי הטבע