14/12/17

מכללה חרדית ירושלים (ע"ר) – סיום פירוק העמותה ויתרת חוב לות"ת

ביום 14.12.17 דנה ות"ת בפירוק העמותה "מכללה חרדית ירושלים" ומיצוי התחייבות ות"ת כלפי העמותה ומפרקה, וכן ביתרת חוב העמותה לות"ת בגובה 6,989 אלפי ₪.

ות"ת  מחליטה לממן את החוב בסך 6,989 אלפי ₪ מתוך סעיף הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית בתשע"ז, ובמקביל לשחרר מייעוד 6,000 אלפי ₪ שיועדו מתוך הרזרבה הכללית במסגרת עדכון תקציב תשע"ו. ככל שתתבצע השבת כספים במסגרת תביעת החוב אשר מוגשת למפרק העמותה, כספים אלו יחזרו לסעיף הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית.