25/04/18

מלגות הצטיינות לעידוד קליטת סגל אקדמי יוצאי אתיופיה ואישור הרכב ועדת השיפוט לתוכנית

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 16.8.2017, ביום 25.4.18 דנה ות"ת על גיבוש תכנית מלגות לעידוד קליטת אנשי סגל אקדמי יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת, ומחליטה  כדלקמן:

1. תכנית המלגות לעידוד קליטת אנשי סגל אקדמי מקרב יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים

  • לאשר תכנית מלגות לעידוד קליטת אנשי סגל אקדמי מקרב יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת .
  • בתכנית ייקלטו מלגאים חדשים החל משנה"ל תשע"ט. לאחר קליטת 3 מחזורים תובא התכנית לבחינה נוספת בות"ת.
  • התוכנית מיועדת למוסדות המוכרים להשכלה גבוהה והמתוקצבים ע"י ות"ת.
  • המלגה שתינתן תהיה בגובה עלות ממוצעת של משרה בדרגה המתאימה, בהתאם לטבלאות השכר של ות"ת, והיא תשולם מדי שנה למוסד. כמו כן, כל מלגאי הנקלט באחת מאוניברסיטאות המחקר יהיה זכאי למענק מחקר חד פעמי שגובהו 170,000 ₪  לתחומים הניסויים, ו-50 אלף ש"ח לתחומים העיוניים (נכון למחירי תשע"ט).
  • כל מלגאי הנקלט באחת המכללות המתוקצבות ע"י ות"ת יהיה זכאי למענק קליטה חד פעמי שגובהו 100,000  אלף ש"ח לתחומים  הניסויים ו-30 אלף ₪  לתחומים העיוניים (נכון למחירי תשע"ט)  המלגות יועברו למוסדות.
  • המלגות הן תלת-שנתיות, לשלוש שנים אקדמיות רצופות מתחילת השנה האקדמית העוקבת את ההחלטה על מתן המלגה .
  • מס' המלגות המוענקות: בתשע"ט – 2;   בתש"פ – 3 מלגות חדשות;  החל מתשפ"א – 4 מלגות חדשות בכל שנה.

2. תקציב התכנית:

התכנית מתוקצבת במסגרת התקציב הרב שנתי של ות"ת להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה. עלות התכנית ל 3 המחזורים הראשונים הנה כ 9,500 אש"ח, מזה כ 8,260 אש"ח בשנים תשע"ט-תשפ"ב, עד לסיום תכנית החומש.

 

3. הרכב ועדת השיפוט לתוכנית המלגות:

פרופ' יוסי שיין, חבר ות"ת, ממשל ויחב"ל- אוניברסיטת ת"א- יו"ר

פרופ' דני ריטר,  הנדסה, הטכניון

פרופ' דניאלה דוויק, היסטוריה, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר ווביט מגנסטו, חינוך, מכללת דוד ילין

פרופ' שפרה שגיא, חברת מל"ג, ניהול ויישוב סכסוכים, אונ' בן גוריון –

פרופ' דבי שלו, כימיה ופרמצבטיקה, עזריאלי- המכללה להנדסה ירושלים

פרופ' משה ענבר, ביולוגיה אבולוציונית, אוניברסיטת חיפה

 

4. אישור התקנון

ות"ת מחליטה לאשר עקרונית את התקנון לתוכנית המלגות לעידוד קליטת סגל מקרב יוצאי אתיופיה.

יו"ר ות"ת תפנה את תשומת לב הנשיאים לתקנון ורק אז ניתן יהיה להוציא את התקנון למוסדות.

התקנון מופיע כנספח להחלטה זו.