29/01/20

מלגות לתואר שני מחקרי לנשים מצטיינות בתחומי ההי-טק – הגדלה חד פעמית של השתתפות ות"ת ל-2 מלגות נוספות למחזור תש"פ– מסמך מס' 4653

בישיבתה ביום 29.1.20 דנה ות"ת בהגדלה חד פעמית של השתתפות ות"ת ל-2 מלגות נוספות, בהתאם להמלצת ועדת ההיגוי של תכנית המלגות לתואר שני מחקרי לנשים מצטיינות בתחומי ההי-טק ולנוכח מדיניות ות"ת לקידום נשים בהשכלה הגבוהה בישראל ובפרט בתחומי ה-STEM, מחליטה ות"ת לתת תוספת של 2 מלגות דו שנתיות למחזור תש"פ כך שמספר המלגות במחזור תש"פ יהיה 12 מלגות (במקום 10 מלגות).

המסגרת התקציבית הנדרשת לטובת הגדלת מספר המלגות הינה תוספת בסך של 164 אש"ח לשנים תש"פ-תשפ"א.

המקור התקציבי לשנת תש"פ הינו הרזרבה בסעיף מלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטיות מצטיינות בתחומי ההייטק ולשנת תשפ"א המקור התקציבי הינו ממקורות התוכנית הרב שנתית לקידום נשים במערכת ההשכלה הגבוהה.

יתר תנאי התכנית ישארו ללא שינוי.