30/01/18

מענקי מחקר בתחום רפואה מותאמת אישית

ביום 30.1.18 דנה ות"ת במענקי המחקר בתחום רפואה מותאמת אישית וזאת בהמשך לתכנית הרב-שנתית להשכלה הגבוהה לשנים תשע"ז-תשפ"ב, לפיה החליטה ות"ת להקצות מאמצים ומשאבים לפיתוח המחקר בתחום הרפואה המותאמת אישית (רמ"א), לאור הצורך הלאומי לקידום הנושא ולאור הפוטנציאל הגבוה במיוחד של מחקר עתיר טכנולוגיה ורב-תחומי זה בישראל, מחליטה ות"ת לתמוך בתכנית מענקי מחקר כדלקמן:

  1. יוענקו מענקי מחקר, על בסיס מצוינות מדעית ושיפוט תחרותי, לחוקרים הבאים ממוסדות להשכלה גבוהה וממוסדות אשר זכאים להגיש בקשות מענק לקרן הלאומית למדע.
  2. הפרויקט המחקרי יתבסס, במידה רבה, על חיבור בין מחקרים מעמיקים בתחומים מגוונים של רפואת האדם, לבין נתונים רפואיים אשר נאגרים בקופות החולים ובבתי החולים, תוך יצירת תשתית רחבה ומעמיקה של מידע גנומי-קליני.
  3. הגשת, שיפוט וניהול מענקי המחקר יבוצעו על ידי הקרן הלאומית למדע לפי כללי התכנית שיקבעו בהמשך, ובכפוף למסגרת התקציב, כמקובל לגבי כל תכניות הקרן.
  4. לצורך התכנית ישוריין תקציב של עד 10 מיליון דולר (כ-35 מיליון ₪) במהלך השנים תשע"ח-תשפ"ב.
  5. הקרן תדווח על ביצוע התכנית ותוצאותיה.

בנוסף, מאשרת ות"ת את העברת חלקו של משרד האוצר במיזם פסיפס, קרי 24 מיליון ₪, באמצעות ות"ת לטובת מיזם פסיפס.