26/05/20

מעקב אחרי יישום החלטות מל"ג בתחום מקרא ותלמוד (סבב מעקב ראשון) – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' הינדי ניימן על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בן-גוריון ומתן חוות דעתה.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתה של פרופ' ניימן על התייחסות להמלצות הוועדה, אשר יושמו באופן חלקי בלבד.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח המעקב של המוסד ולדווח לה בפירוט אודות יישומן של ההחלטות הבאות, עד לתאריך 01.10.2020:

א.         על המוסד להעביר למל"ג תוכנית עבודה לשלוש השנים הקרובות בהם מפורט אופן השיקום של המחלקה, בהתייחס לסגל ולתכני הלימוד.

ב.         הוועדה הדגישה צורך מיוחד בחיזוק התכנים של חומש ומזרח קדום.

ג.          התוכנית המוצעת כיום במחלקה, אינה מכסה מספיק את הנושאים של ארכיאולוגיה ומזרח קדום כפי שניתן להבין משם המחלקה. לפיכך יש להתאים את תכני הלימודים לשם המחלקה או לחילופין לעדכן את שמה ל"מחלקה למקרא".