27/11/19

מעקב אחרי יישום המלצות הוועדה הבינלאומית למרכזי מחקר בתחום מדעי הים 3.1 המרכז הישראלי לחקר הים התיכון (MERCI)

בישיבתה ביום 27.11.19 דנה ות”ת ביישום החלטות ות”ת מיום 16.5.18 בעניין דו”ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות מרכזי המחקר בתחום מדעי הים בכלל ובעניין המרכז הישראלי לחקר הים התיכון בפרט והחליטה כדלקמן:

 1. הוועדה לתכנון ולתקצוב מודה לפרופ’ קולין בראונלי על בדיקת הדיווח שהגיש המרכז ומתן חוות דעתו.
 2. הוועדה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ’ בראונלי על התייחסות המרכז להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
 3. המרכז לא התייחס באופן מספק לחלק משמעותי מהמלצות הוועדה. לפיכך, עליהם לתת מענה להמלצות הבאות עד ליום 05.20:
  • על המרכז להעמיק ולהרחיב את התכנית האסטרטגית שלו (בהתבסס על המסמך הראשוני שהוגש) ובכלל זה להתייחס גם לנקודות הבאות:
   • התייחסות לאופן שיתוף הפעולה בין הוועדה המדעית, הוועדה המייעצת של המרכז, וכן גורמים בות”ת ובמשרדי הממשלה השונים, בכדי להבטיח מקורות מימון נוספים וארוכי טווח למרכז.
   • הגדרה מפורטת של תחומי המחקר והשאלות המדעיות במסגרת פעילות המרכז.
   • הצגת מודל פיננסי בשיתוף כלל הגורמים במרכז וגורמים נוספים, תוך הגדרת לוחות זמנים ברורים. למודל הפיננסי יצורפו מכתבים המאשרים את הסכמת הגורמים המעורבים במימון המרכז.
  • יש להגביר ולהבטיח מעורבות של גורמים מקצועיים בינלאומיים במרכז באמצעות הקמת מנגנונים יעודיים לנושא.