22/07/14

מעקב אחר החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים במינהל ומדיניות ציבורית

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יוג'ין ברדך על בחינת יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במינהל ומדיניות ציבורית ולרשום לפניה את חוות דעתו.
  2. על המוסדות להתייחס למכלול הנקודות הרלוונטיות שעלו מדו"ח הסוקר ובעיקר על ההיבטים הבאים:
    קידום שת"פ בין-מחלקתי בתארים מתקדמים, לצורך שיפור רמת תוכניות הדוקטורט;
    גיוס סגל וגיוון הקורסים.
  3. יישום ההמלצות ייבחן בסבב ההערכה הבא.