14/01/14

מעקב אחר יישום בפועל של המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסת תעשיה וניהול

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת      המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' שמעון נוף על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתו.
  2. לרשום לפניה את חוות דעתו של הסוקר בנוגע ליישום ההמלצות במוסדות שעברו הערכה בתחום הנדסת תעשיה וניהול: הטכניון, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת אריאל, ומכללת אורט בראודה.
  3. לאור חוות דעתו של פרופ' נוף, מתבקשים המוסדות להגיש עד סוף שנת הלימודים תשע"ה דיווח נוסף על יישום המלצות הסוקר.