27/09/16

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בגיאוגרפיה ומדעי הסביבה – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' פטרישה גובר על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת, ובפרט ביחס להמלצות על פיהן:

א.         באופן חריג משתייכת המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה, לפקולטה למדעי הרוח. על האוניברסיטה לקבל החלטה חד משמעית על שיוכם המתאים של המחלקה והסגל לגיאוגרפיה, מבחינה מבנית וארגונית. שינוי זה יביא איתו גם  שיפור באווירה השוררת במחלקה.

ב.         על המחלקה לוודא כי תוכנית הלימודים תהיה מגובשת ומובנית ולא תוצג כאוסף אקראי של קורסים, כפי שהתרשמה הוועדה.

ג.          על המחלקה לפקח ולהקפיד על איכות ההוראה במחלקה.

  1. יישום ההמלצות יבדקו בהמשך ובהתאם לצורך.