27/09/16

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בגיאוגרפיה ומדעי הסביבה – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' פטרישה גובר על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. בהתאם לחוו"ד הסוקרת, האוניברסיטה עשתה מאמצים ליישם את המלצות ועדת ההערכה והגיבה בצורה חיובית ומיידית להמלצותיה.
  3. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת, ובפרט ביחס להמלצה לפיה:
  4. יש לגייס חברי סגל חדשים בעלי התמחויות מגוונות ולא בהכרח רק לפי מצוינות אקדמית.
  5. יישום ההמלצות יבדקו בהמשך ובהתאם לצורך.