15/11/16

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בתזונה – רוחבי

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

בנוסף להתייחסות הוועדה הבינלאומית לכל תוכנית ותוכנית באופן פרטני, המל"ג תעקוב אחר המלצותיה לגבי הבעיות החמורות המשמעותיות שהופיעו בכל שלוש התוכניות שנבדקו וטרם ניתן להם מענה ברמה הלאומית (מל"ג/ות"ת ומשרד הבריאות):

  1. המתנה ארוכה במיוחד להכשרה המעשית.
  2. מחסור בתוכניות לדוקטורט (קיימת תוכנית אחת באוניברסיטה העברית)
  3. מחסור בסגל אקדמי כבר בעתיד הקרוב (בהמשך לסעיף 2 הנ"ל).