10/01/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תוכניות הלימודים במדעי המחשב באוניברסיטה העברית

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המעצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' מוריס הרליהי על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המועצה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' הרליהי על התייחסות המוסד והמחלקה למדעי המחשב להמלצות הוועדה שרובן יושמו באופן מלא, במיוחד פיתוח תוכנית אסטרטגית, מעקב וטיפול בנשירה, ועדכון תוכנית הלימודים.
  3. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.